Skip to content

Certificaten voor duurzaam en verantwoorde herkomst van beton

De certificerende Instelling Kiwa heeft vastgesteld dat ten tijde van de beoordeling alle voorschriften zoals vastgelegd in het Concrete Sustainability Council RSS door de certificaathouder worden toegepast voor 4 verschillende van onze bedrijfsonderdelen die beton verwerken of met beton werken.

De onderstaande certificaten hebben een geldigheid van drie jaar en blijven geldig zolang de voorschriften in het Concrete Sustainability Council RSS en de door de certificaathouder toegepaste procedures en methodes niet significant wijzigen.

Back To Top